HANES


Ffurfiwyd y band gwreiddiol nôl yn 1891 ac roedd cyswllt agos gyda’r diwydiant glo yng Nghwm Gwendraeth. Mae cefnogaeth y gymuned wedi bod yn allweddol i ffyniant y band ac fel pob cymdeithas gwelwyd cyfnodau o lanw a thrai wrth i’r aelodaeth newid.

Ffurfiwyd y band gwreiddiol nôl yn 1891 ac roedd cyswllt agos gyda’r diwydiant glo yng Nghwm Gwendraeth. Mae cefnogaeth y gymuned wedi bod yn allweddol i ffyniant y band ac fel pob cymdeithas gwelwyd cyfnodau o lanw a thrai wrth i’r aelodaeth newid.

Aeth y band o nerth i nerth ac yn 2010 cafwyd llwyddiant ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol Cymru wrth i’r band ddod yn fuddugol yn Adran 4. Yn ogystal, Band Crwbin oedd Pencampwyr Gorllewin Cymru yn Adran 3. Ennill Adran 4 yn Eisteddfod Genedlaethol Y Bala wedyn. Cafwyd dyrchafiad i Adran 3 ac wedyn maes o law i Adran 2 – dan amrywiol Gyfarwyddwyr Cerdd ers hynny mae’r band wedi symud ymlaen a parhau i ddatblygu a ffynnu.

2010 was an excellent year for the band. We gained the title of Welsh Regional Champions of the 4th Section along with West Wales Champions in the 3rd Section. We also won the 4th Section title at the National Eisteddfod in Bala. As a result of our achievement we were promoted to the 3rd nationally, and in 2012 gained further promotion to the 2nd Section. Since this promotion, the band has developed and progressed under various Muscial Directors.